Blog

Kancelaria Concierge / Blog

Zabezpieczenia majątkowe

Umowa renty umownej

Istotą umowy renty jest zobowiązanie jednej ze stron (wypłacającego rentę) do spełniania na rzecz drugiej strony (uprawnionego do renty) świadczeń określonych w pieniądzu lub rzeczach oznaczonych co do gatunku w ustalonych, regularnych odstępach czasu.

Czytaj dalej...
Search

Jak możemy Ci pomóc?

Pozwól nam zapoznać się
z Twoją sprawą
Kategorie