Blog - Umowy

Poznaj tajniki prawa przedstawione w przystępny i zrozumiały sposób. Dalszy opis 1-2 zdania zachęty

Umowa renty umownej

Umowa renty umownej

Istotą umowy renty jest zobowiązanie jednej ze stron (wypłacającego rentę) do spełniania na rzecz drugiej strony (uprawnionego do renty) świadczeń określonych w pieniądzu lub rzeczach oznaczonych co do gatunku w ustalonych, regularnych odstępach czasu. Przy umowie...

Przewłaszczenie na zabezpieczenie

Przewłaszczenie na zabezpieczenie

Każda umowa wymaga przemyślenia. Pochopność może doprowadzić do utraty majątku – zwłaszcza nieruchomości – o charakterze trwałym i niezgodnym z zamierzeniami zainteresowanych. Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest jedną z form zabezpieczenia wierzyciela w przypadku...

Umowa zniesienia współwłasności nieruchomości

Umowa zniesienia współwłasności nieruchomości

Przede wszystkim musisz pamiętać, że każde przeniesienie własności nieruchomości wymaga, pod rygorem nieważności, formy aktu notarialnego.  Wszelkie umowy pisemne w tym zakresie będą nieważne. Uważaj na osoby proponujące ci przeniesienie własności nieruchomości w...

Umowa deweloperska

Umowa deweloperska

Przede wszystkim musisz pamiętać, że każde przeniesienie własności nieruchomości wymaga, pod rygorem nieważności, formy aktu notarialnego.  Wszelkie umowy pisemne w tym zakresie będą nieważne. Uważaj na osoby proponujące ci przeniesienie własności nieruchomości w...

Zapis windykacyjny

Zapis windykacyjny

Przede wszystkim musisz pamiętać, że każde przeniesienie własności nieruchomości wymaga, pod rygorem nieważności, formy aktu notarialnego.  Wszelkie umowy pisemne w tym zakresie będą nieważne. Uważaj na osoby proponujące ci przeniesienie własności nieruchomości w...

Darowizna a testament

Darowizna a testament

Przede wszystkim musisz pamiętać, że każde przeniesienie własności nieruchomości wymaga, pod rygorem nieważności, formy aktu notarialnego.  Wszelkie umowy pisemne w tym zakresie będą nieważne. Uważaj na osoby proponujące ci przeniesienie własności nieruchomości w...

Umowa o dożywocie

Umowa o dożywocie

Umowa o dożywocie to jedna z form uzyskania świadczeń w zamian za przeniesienie własności nieruchomości. Zawierając umowę o dożywocie, właściciel zobowiązuje się przenieść na inną osobę własność nieruchomości w zamian za dożywotnie utrzymanie. Nabywca nieruchomości w...

Przedwstępna umowa sprzedaży

Przedwstępna umowa sprzedaży

Przede wszystkim musisz pamiętać, że każde przeniesienie własności nieruchomości wymaga, pod rygorem nieważności, formy aktu notarialnego.  Wszelkie umowy pisemne w tym zakresie będą nieważne. Uważaj na osoby proponujące ci przeniesienie własności nieruchomości w...

Umowy a nieruchomości

Umowy a nieruchomości

Przede wszystkim musisz pamiętać, że każde przeniesienie własności nieruchomości wymaga, pod rygorem nieważności, formy aktu notarialnego.  Wszelkie umowy pisemne w tym zakresie będą nieważne. Uważaj na osoby proponujące ci przeniesienie własności nieruchomości w...

Obserwuj nas na naszych mediach społecznościowych!