Blog

Kancelaria Concierge / Blog 

Przede wszystkim musisz pamiętać, że każde przeniesienie własności nieruchomości wymaga, pod rygorem nieważności, formy aktu notarialnego.  Wszelkie umowy pisemne w tym zakresie będą nieważne. Uważaj na osoby proponujące ci przeniesienie własności nieruchomości w drodze zwykłej, pisemnej umowy. Albo nie posiadają wymaganej wiedzy, albo wprost przeciwnie – z pełną świadomością chcą cię oszukać.

Umowa przenosząca własność nieruchomości musi być zawarta u notariusza. Powyższa zasada dotyczy także przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntów lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.


Darowizna a testament

Każdy notariusz w Polsce niejednokrotnie słyszy pytanie: co jest lepsze – darowizna czy testament? Te czynności notarialne są trudne do porównania, gdyż każda służy innemu celowi. 

Darowizna to czynność dwustronna wymagająca obecności zarówno darczyńcy, jak i obdarowanego. Pamiętać należy, że dokonując darowizny np. nieruchomości przestajemy być jej właścicielami z chwilą podpisania umowy – od tego momentu właścicielem jest osoba, na rzecz której dokonaliśmy darowizny.

Umowa darowizny jest bardzo popularna w kręgu najbliższej rodziny, ponieważ bez podatku pozwala na przeniesienie własności rzeczy i praw majątkowych na inną osobę. Trzeba jednak pamiętać, że powoduje jednocześnie utratę przez nas prawa własności, a zatem prawa do dysponowania majątkiem, który był przedmiotem takiej umowy.

Jeżeli już zdecydujemy się na darowiznę np. mieszkania lub domu, to warto zażądać  ustanowienia w takiej umowie na naszą rzecz – nieodpłatnie i do końca naszego życia – służebności mieszkania, która będzie gwarancją, że nikt nas nie pozbawi prawa zamieszkania w dotychczasowym miejscu.

Testament to dokument, w którym zawieramy rozrządzenie swoim majątkiem na wypadek śmierci. Jeżeli nie sporządzimy testamentu, nie dzieje się nic złego – dziedziczenie następuje wówczas na zasadach określonych w ustawie.

Jeżeli natomiast chcemy zmienić te zasady, musimy sporządzić testament. Również pozbawienie kogoś prawa do zachowku, czyli tzw. wydziedziczenie czy dokonanie odpowiednich zapisów, wymaga sporządzenia testamentu.

Polskie prawo przewiduje kilka form testamentów, ale najbezpieczniejszym jest testament notarialny. Po pierwsze, jest to dokument urzędowy, a po drugie oryginał aktu notarialnego pozostaje zawsze u notariusza, co oznacza, że nawet jeżeli zagubimy otrzymany wypis lub ktoś go zniszczy, to oryginał jest bezpieczny u notariusza.

W czy możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami lub znajdź nasze biuro blisko siebie
Kategorie

Ostatnie posty

Zabezpieczenia majątkowe

Umowa deweloperska

Przede wszystkim musisz pamiętać, że każde przeniesienie własności nieruchomości wymaga, pod rygorem nieważności, formy aktu notarialnego. Wszelkie umowy pisemne w tym zakresie będą nieważne.

Read More
Restrukturyzacja firmy

Zapis windykacyjny

Istotą umowy renty jest zobowiązanie jednej ze stron (wypłacającego rentę) do spełniania na rzecz drugiej strony (uprawnionego do renty) świadczeń określonych w pieniądzu lub rzeczach oznaczonych co do gatunku w ustalonych, regularnych odstępach czasu.

Read More
Zabezpieczenia majątkowe

Darowizna a testament

Przede wszystkim musisz pamiętać, że każde przeniesienie własności nieruchomości wymaga, pod rygorem nieważności, formy aktu notarialnego. Wszelkie umowy pisemne w tym zakresie będą nieważne. Uważaj na osoby proponujące ci przeniesienie własności nieruchomości w drodze zwykłej, pisemnej umowy. Albo nie posiadają wymaganej wiedzy, albo wprost przeciwnie – z pełną świadomością chc

Read More