Zapis windykacyjny

Nieruchomości, Umowy

Przede wszystkim musisz pamiętać, że każde przeniesienie własności nieruchomości wymaga, pod rygorem nieważności, formy aktu notarialnego.  Wszelkie umowy pisemne w tym zakresie będą nieważne. Uważaj na osoby proponujące ci przeniesienie własności nieruchomości w drodze zwykłej, pisemnej umowy. Albo nie posiadają wymaganej wiedzy, albo wprost przeciwnie – z pełną świadomością chcą cię oszukać.

Umowa przenosząca własność nieruchomości musi być zawarta u notariusza. Powyższa zasada dotyczy także przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntów lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.


Zapis windykacyjny

W testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku (zapis windykacyjny).

Skutkiem dokonania zapisu windykacyjnego, którego przedmiotem będzie np. lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość będzie nabycie takiego lokalu przez wskazaną w testamencie osobę automatycznie, z chwilą śmierci spadkodawcy. Pamiętać jednak należy, że testamentu obejmującego zapis windykacyjny nie wolno sporządzić w formie innej niż akt notarialny.

Zapis windykacyjny to wygodna forma rozrządzenia majątkiem na wypadek śmierci, jeżeli obok spadkobiercy, który odziedziczy cały nasz majątek chcemy zabezpieczyć określoną osobę przeznaczając jej po naszej śmierci np. konkretne mieszkanie.

Obserwuj nas na naszych mediach społecznościowych!