Blog

Kancelaria Concierge / Blog 

Przede wszystkim musisz pamiętać, że każde przeniesienie własności nieruchomości wymaga, pod rygorem nieważności, formy aktu notarialnego.  Wszelkie umowy pisemne w tym zakresie będą nieważne. Uważaj na osoby proponujące ci przeniesienie własności nieruchomości w drodze zwykłej, pisemnej umowy. Albo nie posiadają wymaganej wiedzy, albo wprost przeciwnie – z pełną świadomością chcą cię oszukać.

Umowa przenosząca własność nieruchomości musi być zawarta u notariusza. Powyższa zasada dotyczy także przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntów lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.


Umowa deweloperska

To stosunkowo nowy typ umowy regulowany przez ustawę z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Na podstawie takiej umowy deweloper zobowiązuje się, po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego, do ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę albo do przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym.

Na etapie budowy, tzn. do momentu uzyskania dla budynku pozwolenia na użytkowanie, każdy deweloper ma obowiązek zawierać umowy deweloperskie, a nie żadne inne. Umowa taka musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Jej zadaniem jest zwiększenie ochrony kupującego, a zwłaszcza zabezpieczenie pieniędzy, które wpłaca on deweloperowi już na etapie budowy, a jeszcze przed przeniesieniem własności nieruchomości. 

Umowy deweloperskie to niekiedy bardzo obszerne i trudne umowy wymagające dołączenia wielu dokumentów. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy o wszystko pytać notariusza, który udzieli nam niezbędnych wyjaśnień.

W czy możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami lub znajdź nasze biuro blisko siebie
Kategorie

Ostatnie posty

Zabezpieczenia majątkowe

Umowa deweloperska

Przede wszystkim musisz pamiętać, że każde przeniesienie własności nieruchomości wymaga, pod rygorem nieważności, formy aktu notarialnego. Wszelkie umowy pisemne w tym zakresie będą nieważne.

Read More
Restrukturyzacja firmy

Zapis windykacyjny

Istotą umowy renty jest zobowiązanie jednej ze stron (wypłacającego rentę) do spełniania na rzecz drugiej strony (uprawnionego do renty) świadczeń określonych w pieniądzu lub rzeczach oznaczonych co do gatunku w ustalonych, regularnych odstępach czasu.

Read More
Zabezpieczenia majątkowe

Darowizna a testament

Przede wszystkim musisz pamiętać, że każde przeniesienie własności nieruchomości wymaga, pod rygorem nieważności, formy aktu notarialnego. Wszelkie umowy pisemne w tym zakresie będą nieważne. Uważaj na osoby proponujące ci przeniesienie własności nieruchomości w drodze zwykłej, pisemnej umowy. Albo nie posiadają wymaganej wiedzy, albo wprost przeciwnie – z pełną świadomością chc

Read More