Przedwstępna umowa sprzedaży

Nieruchomości, Umowy

Przede wszystkim musisz pamiętać, że każde przeniesienie własności nieruchomości wymaga, pod rygorem nieważności, formy aktu notarialnego.  Wszelkie umowy pisemne w tym zakresie będą nieważne. Uważaj na osoby proponujące ci przeniesienie własności nieruchomości w drodze zwykłej, pisemnej umowy. Albo nie posiadają wymaganej wiedzy, albo wprost przeciwnie – z pełną świadomością chcą cię oszukać.

Umowa przenosząca własność nieruchomości musi być zawarta u notariusza. Powyższa zasada dotyczy także przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntów lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.


Przedwstępna umowa sprzedaży

Co do zasady tego typu umowa nie wymaga formy aktu notarialnego. Warto jednak wiedzieć, że jeżeli przedwstępna umowa sprzedaży dotyczy nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu czy też spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, to umowa pisemna nie wywołuje takich samych skutków, jak taka sama umowa zawarta w formie notarialnej.

Umowa notarialna jest zdecydowanie bezpieczniejsza – wiąże mocniej strony umowy i tylko ona jest gwarancją, że będziemy mogli dochodzić wykonania umowy przedwstępnej na drodze sądowej. Tylko umowa w drodze notarialnej daje możliwość ujawnienia naszych roszczeń z umowy przedwstępnej w księdze wieczystej, co zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo całej transakcji.

Przy umowach, w których często inwestujemy całe oszczędności w wymarzoną nieruchomość, warto zadbać o bezpieczeństwo i nie posługiwać się niesprawdzonymi, często błędnymi wzorami umów, np. z Internetu. Notariusz nie tylko profesjonalnie sporządzi umowę przedwstępną, ale także wyjaśni wszystkie jej zapisy i skutki prawne poszczególnych postanowień umownych.

Obserwuj nas na naszych mediach społecznościowych!