Blog

Kancelaria Concierge / Blog 

Przede wszystkim musisz pamiętać, że każde przeniesienie własności nieruchomości wymaga, pod rygorem nieważności, formy aktu notarialnego.  Wszelkie umowy pisemne w tym zakresie będą nieważne. Uważaj na osoby proponujące ci przeniesienie własności nieruchomości w drodze zwykłej, pisemnej umowy. Albo nie posiadają wymaganej wiedzy, albo wprost przeciwnie – z pełną świadomością chcą cię oszukać.

Umowa przenosząca własność nieruchomości musi być zawarta u notariusza. Powyższa zasada dotyczy także przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntów lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.


Umowa zniesienia współwłasności nieruchomości

Nierzadko spotykamy się z sytuacją, że własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom – mówimy wówczas o współwłasności. Zdarza się też, że dotychczasowi współwłaściciele, z różnych powodów, chcą ten stan zmienić. Z żądaniem zniesienia współwłasności może wystąpić każdy ze współwłaścicieli. Polskie prawo dopuszcza dla takich postępowań tryb umowny oraz sądowy.
Współwłasność można znieść poprzez fizyczny podział rzeczy, jeżeli jest to tylko możliwe (np. podział geodezyjny jednej działki gruntu na dwie mniejsze), lub poprzez nabycie własności całej rzeczy przez jedną osobę i dokonanie przez nabywcę spłat na rzecz pozostałych współwłaścicieli (zniesienie współwłasności tytułem odpłatnym).

Możliwe jest także nabycie rzeczy przez jedną osobę bez konieczności dokonywania spłat na rzecz pozostałych współwłaścicieli (zniesienie współwłasności tytułem nieodpłatnym) – jest to rozwiązanie popularne zwłaszcza w kręgu najbliższej rodziny. Możliwe jest także zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym poprzez ustanowienie w nim odrębnej własności dwóch lokali mieszkalnych.

Nie zawsze jest to prosta umowa, ale warto o niej porozmawiać z notariuszem, gdyż jej zawarcie bardzo często pozwala zlikwidować nieporozumienia pomiędzy współwłaścicielami nieruchomości i umożliwia im swobodne dysponowanie swoim majątkiem.

W czy możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami lub znajdź nasze biuro blisko siebie
Kategorie

Ostatnie posty

Zabezpieczenia majątkowe

Umowa deweloperska

Przede wszystkim musisz pamiętać, że każde przeniesienie własności nieruchomości wymaga, pod rygorem nieważności, formy aktu notarialnego. Wszelkie umowy pisemne w tym zakresie będą nieważne.

Read More
Restrukturyzacja firmy

Zapis windykacyjny

Istotą umowy renty jest zobowiązanie jednej ze stron (wypłacającego rentę) do spełniania na rzecz drugiej strony (uprawnionego do renty) świadczeń określonych w pieniądzu lub rzeczach oznaczonych co do gatunku w ustalonych, regularnych odstępach czasu.

Read More
Zabezpieczenia majątkowe

Darowizna a testament

Przede wszystkim musisz pamiętać, że każde przeniesienie własności nieruchomości wymaga, pod rygorem nieważności, formy aktu notarialnego. Wszelkie umowy pisemne w tym zakresie będą nieważne. Uważaj na osoby proponujące ci przeniesienie własności nieruchomości w drodze zwykłej, pisemnej umowy. Albo nie posiadają wymaganej wiedzy, albo wprost przeciwnie – z pełną świadomością chc

Read More