Umowy a nieruchomości

Nieruchomości, Umowy

Przede wszystkim musisz pamiętać, że każde przeniesienie własności nieruchomości wymaga, pod rygorem nieważności, formy aktu notarialnego.  Wszelkie umowy pisemne w tym zakresie będą nieważne. Uważaj na osoby proponujące ci przeniesienie własności nieruchomości w drodze zwykłej, pisemnej umowy. Albo nie posiadają wymaganej wiedzy, albo wprost przeciwnie – z pełną świadomością chcą cię oszukać.

Umowa przenosząca własność nieruchomości musi być zawarta u notariusza. Powyższa zasada dotyczy także przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntów lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Wyróżniamy kilka głównych typów umów nieruchomości:

  • Przedwstępna umowa sprzedaży,
  • Umowa o dożywocie,
  • Darowizna a testament,
  • Zapis windykacyjny,
  • Umowa deweloperska,
  • Umowa zniesienia współwłasności nieruchomości,
  • Przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie.

Poszczególne typy umów zostały opisane szczegółowo w osobnych wpisach, wszystkie zostały zebrane w kategorii Umowy.

Obserwuj nas na naszych mediach społecznościowych!